in zo verre relevant voor genealogie Van Keulen - Polman

1980 - 1989


In de geschiedenis ligt de nadruk doorgaans op machtige mensen. In www.liemershistorie.nl vooral aandacht voor de geschiedenis van gewone mensen, hun zwoegen voor een menswaardig bestaan want de overgrote meerderheid van de bevolking heeft tot halverwege de 20e eeuw doorgaans op de rand van een bestaansminimum geleefd waarbij misoogsten, ziekten, oorlogen en (natuur)rampen kwellingen zijn die de mensen bij voortduring hard hebben getroffen. Indrukwekkend is hoe velen onder moeilijke omstandigheden toch het hoofd boven water hebben kunnen houden.


1980    Zevenaar krijgt een nieuw ziekenhuis aan de Hunneveldweg. Op 13 oktober vindt de officiele opening van het nieuwe ziekenhuis plaats. Het oude ziekenhuis aan de Didamseweg wordt afgebroken.

R.K. Ziekenhuis aan de Didamseweg (1968)
Dit ziekenhuis is de plaats waar in de periode 1908 - 1980 menig inwoner van Zevenaar en omgeving is geboren en / of gestorven, dan wel een medische behandeling heeft ondergaan.


1980   
Na een onderbreking van 54 jaar wordt Duiven weer halteplaats voor treinen op het traject Arnhem-Zevenaar-Doetinchem-Winterswijk v.v.

Op 31 mei 1980 wordt Duiven weer halteplaats voor treinen.

Links het station Duiven omstreeks 1980

Rechts het station Duiven omstreeks 1930

 

 
1980    In Zevenaar wordt op 18 december het nieuwe schoolgebouw van de Andreas Scholengemeenschap op Lentemorgen officieel in gebruik genomen. Het oorspronkelijke gebouw aan de Nieuwe Doelenstraat kan, na bijna 60 jaar in gebruik te zijn geweest, worden afgebroken.

1981    Op 6 februari overlijdt op 86-jarige leeftijd directeur Eiso Wortelboer van scheepswerf "De Hoop" in Lobith. Tot zijn dood heeft hij leiding gegeven aan zijn scheepswerf.

1981     Nadat het bedrijf is overgenomen door Pelikan verdwijnt in de loop van 1981 de naam Gimborn van de inktfabriek in Zevenaar. Menigeen denkt nog met weemoed terug aan de markante persoon Max von Gimborn.

 Gimborn vulpeninkt (1955)


                               Gimbornfabriek in Zevenaar (jaren zestig)

 

1981     Op 19 december opent de Gelderse Commissaris van de Koningin mr. W.J. Geertsema het Liemers Museum in Zevenaar, gehuisvest in Huize Mathena, de voormalige woning van o.a. dr. Honig. Bijna 30 jaar tot 1 juli 2009 blijft het museum hier gevestigd.

 


Het gezelschap op 19 december op weg naar Huize Mathena aan de Stationssingel in Zevenaar voor de opening van het Liemers Museum. Op de eerste rij o.a:  mr. Geertsema en  dhr. en mevr. Akkermans

 

1982    Frits van Bindsbergen uit Babberich behaalt met Gerrit Solleveld, Maarten Ducrot en Gerard Schipper de wereldtitel op de 100 kilometer ploegentijdrit bij de amateurs. 

 


Frits van Bindsbergen
 
*Babberich, 1960

1983    Op 1 oktober vindt in het Zevenaarse postkantoor kort na sluitingstijd een roofoverval plaats. De dader dringt op listige wijze binnen, sluit een  nog aanwezige loketiste en een hypotheekadviseur onder bedreiging op in de kluis en maakt zich uit te voeten met enige honderdduizenden guldens.

1984     Het processieverbod wordt uit de Nederlandse grondwet geschrapt. In Oud-Zevenaar, Groessen, Loo en Duiven vinden nog de jaarlijkse sacramentsprocessies plaats; dat is zeer bijzonder omdat in de tijd van de reformatie (1520 - 1600) de katholieken in Nederland hun geloof niet in het openbaar mochten belijden, laat staan een processie houden. Het overgrote deel van de Liemers hoorde toen echter niet bij Nederland, maar bij het Hertogdom Kleef dat, zoals beschreven, godsdienstvrijheid kende. Toen in 1816 de Liemers bij Nederland kwam, werden de processies 'gedoogd' mits zij ieder jaar werden gehouden.

 

 

 

Processie Oud-Zevenaar, 22 juni 2008
Een eeuwenoude processietraditie, vermoedelijk sedert de 11e eeuw, vindt  in Oud-Zevenaar nog elk jaar plaats.

 


1984    In Zevenaar worden ter hoogte van de Nieuwe Doelenstraat (aan de overzijde van de supermarkt Coop) restanten van het Kasteel Sevenaer opgegraven. Het kasteel, dat eens heeft gestaan aan de westzijde van de stad Zevenaar, is omstreeks 1685 afgebroken.
 

1985    Bij een gemeentelijke herindeling worden op 1 januari 1985 de gemeenten Herwen-en-Aerdt en Pannerden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Rijnwaarden dat de dorpen Aerdt, Herwen, Tolkamer, Lobith, Pannerden en Spijk omvat.


Rijnwaarden gelegen in het zuidwesten van de Liemers

 

1985    In de jaren tachtig wordt het Looveer, dat sinds mensenheugenis in ieder geval sedert de 15e eeuw maar mogelijk al veel langer vaart tussen Huissen en Loo, in haar voortbestaan bedreigd door de bouw van de Pleybrug bij Arnhem. De verwachting is dat het aantal auto's en passagiers daardoor sterk afneemt. Gepoogd wordt om bij de rijksoverheid schadevergoeding te claimen met als argument dat de aanleg van de brug inbreuk maakt op het middeleeuwse Kleefse veerrecht. Deze poging mislukt echter omdat de brug (toevallig) juist buiten het voormalige Kleefse gebied is gebouwd. Uiteindelijk is de provincie Gelderland bereid een exploitatiesubsidie te verstrekken en blijft het pontveer behouden.

 


1986    De broers Wim en Wiro van Heugten uit Duiven en Deurne brengen in februari 1986 een uiterst informatief boek uit over het Land van Kleef, een gebied waar de Kleefse enclaves in de Liemers, waartoe Zevenaar, Duiven en Wehl behoorden, eeuwenlang verbonden zijn geweest.

 

http://www.chrisvankeulen.nl/landvankleef.jpeg

1986   Het Sint-Jansgilde in Beek, dat stamt uit de middeleeuwen, viert haar 550-jarig jubileum. Tot de oorspronkelijke taken van een gilde behoren het beschermen van leden van de buurschap in hun rechten, door regels te maken voor een ordelijke gang van zaken, alsmede het bescherming bieden tegen vijandige aanvallen van buiten. 

Het bestuur van het Sint-Jansgilde in 1986 bij het 550-jarig jubileum
V.l.n.r.: Tiemesen, Raben,  Franken, Hermsen en Hendricksen

 

1986    Het tegenover Lobith-Tolkamer gelegen Duitse dorpje Schenkenschanz, dat tot het begin van de 19e eeuw bij Nederland heeft gehoord, viert haar vierhonderdjarig bestaan.
In 1586 bouwde Maarten Schenk een veertiende-eeuwse burcht, gelegen op de splitsing van Rijn en Waal, uit tot een fort (Schenkenschans) dat lange tijd als onneembaar werd gezien. Door verandering in de loop van de Rijn verloor het fort in het begin van de 18e eeuw haar strategische betekenis.

 


Fort Schenkenschans (1636)

 

1986    Op 18 december wordt de Makro-vestiging in Duiven in brand gestoken. De schade bedraagt vele miljoenen euro's. De brandstichting is geschied door een actiegroep, die eist dat de Steenkolen Handels Vereniging (S.H.V.), waartoe Makro behoort, zich terugtrekt uit Zuid-Afrika.

 


Macro Duiven is veranderd in een vuurzee
(18 december 1986)

 

1987     Op 24 januari is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Zevenaar van Johan II, hertog van Kleef, stads-, markt- en molenrechten ontving. Ter gelegenheid hiervan verschijnt de uitgave "Zevenaar, stad in de Liemers" (Walburg Pers, redactie A.J.M. Akkermans e.a).

 


Omslag van het boek  "Zevenaar stad in de Liemers"
uitgegeven n.a.v. 500 jaar stadsrechten van Zevenaar

 

1987    Op 84-jarige leeftijd komt op dinsdag 15 september een eind aan het leven van A.G. van Dalen (1902-1987). Hij was vele jaren onderwijzer aan de Westervoortse Werenfridusschool en een alom gerespecteerd kenner van de geschiedenis van de Liemers.

 

 


Toon van Dalen
foto omstreeks 1940

1988    Op 8 mei schrijft de voetbalvereniging Babberich geschiedenis, door als eerste Liemerse voetbalvereniging te promoveren naar de hoogste klasse in het Nederlandse amateurvoetbal: De hoofdklasse KNVB.  

 

Het elftal van voetbalvereniging Babberich, dat op 8 mei 1988 kampioen wordt in de 1e klasse KNVB en daardoor promoveert naar de hoofdklasse KNVB.

 

1988    Op zaterdag 25 juni wordt het Nederlands voetbalelftal  Europees kampioen na een 2-0 overwinning op Rusland in het Olympiastadion in Munchen. De stemming in heel Nederland is uitgelaten. Ook in de Liemers heerst euforie met overal feestende mensen en toeterende auto's.

 


Uitgelaten sfeer in Amsterdam juni 1988

1988       Op zondag 28 juli wordt het wegrestaurant van McDonald's in Nieuwgraaf bij Westervoort geopend op de plaats waar voorheen de boerderij Driegaarden van Frans Goris stond.


Boerderij Driegaarden, die plaats heeft moeten maken voor bedrijventerrein Nieuwgraaf. 


1989
     In Oud-Zevenaar herdenkt pastoor G.J. Scholten op zondag 6 juli dat hij vijftig jaar geleden tot priester is gewijd

Pastoor G.J. Scholten in 1989 bij de zijdeur van de
St. Martinuskerk

Gerrit Scholten is geboren op 4 januari 1915 in Denekamp en gaat in 1927 naar het klein-seminarie in Culemborg; vervolgens in 1933 naar het groot-seminarie Rijsenburg bij Driebergen, waar onder andere De Jong en Alfrink, die later na elkaar aartsbisschop van Utrecht en kardinaal  worden, hem onderwijzen. Op 23 juli 1939 vindt de priesterwijding plaats. Vervolgens wordt hij kapelaan in Munsterseveld, Vinkeveen (gedurende de oorlogsjaren), Deventer en Arnhem en pastoor in Spijk en vanaf 14 februari 1964 tot 1990 pastoor in Oud-Zevenaar.