in zo verre relevant voor genealogie Van Keulen - Polman

1990 - 1999

 In de geschiedenis ligt de nadruk doorgaans op machtige mensen. In www.liemershistorie.nl vooral aandacht voor de geschiedenis van gewone mensen, hun zwoegen voor een menswaardig bestaan want de overgrote meerderheid van de bevolking heeft tot halverwege de 20e eeuw doorgaans op de rand van een bestaansminimum geleefd waarbij misoogsten, ziekten, oorlogen en (natuur)rampen kwellingen zijn die de mensen bij voortduring hard hebben getroffen. Indrukwekkend is hoe velen onder moeilijke omstandigheden toch het hoofd boven water hebben kunnen houden.


1990  Bij de storm, die op donderdag 25 januari in heel Nederland enorme schade aanricht, komt ook een deel van het dakbeschot van de Zevenaarse Andreaskerk naar beneden. In februari 1991 wordt een begin gemaakt met een omvangrijke restauratie van de kerk.  De officiele heropening van de kerk vindt plaats in het weekeinde van 12 en 13 september 1992.

 

 

1990    In het Liemers Museum in Zevenaar vindt een expositie plaats van vondsten uit de Byland, het watersportcentrum nabij Herwen dat tussen 1945 en 1955 door zand- en grintwinning is ontstaan. Verreweg de meeste vondsten zijn van Romeinse oorsprong en hebben een militair karakter. Niet zo verwonderlijk omdat op de plaats van de huidige Byland een Romeins fort (castellum) heeft gestaan met de naam Carvium (Herwen).

 


Enkele Romeinse vondsten uit de Byland
(Liemers Museum, Zevenaar)

1990    In Zevenaar wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan 32 joodse medeburgers, die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en gedood.

De namen van de 32 joodse slachtoffers:
Abraham Gerzon Gans, Bertha Gans, Billa Gans, David Leopold Gans, Elisabeth Gans, Emile Gans, Harry Jacob Gans, Henry Leopold Gans, Herman Gans, Hilde Frieda Gans, Hugo Rudolf Gans, Jacob Gans, Joseph Gans, Leo Jacob Gans, Leopold David Gans, Leopold Meijer Gans, Sallie Gans, Sophie Selma Gans, Regina Gans-Andriesse, Saartje Gans-Hijmans, Rosa Gans-Kaufmann, Bertha Gans-van Oosten, Sebilla Gans-Weinhuisen, Esther Goud-van der Hoeden, David Northeimer, Dina Northeimer, Philip Northeimer, Alida Esther Rosenberg, David Rosenberg, Joseph David Rosenberg, Louis David Rosenberg en Julia Rosenberg-van Gelder.
 


1991
    Na  zeventig jaar houdt in het voorjaar van 1991 het weekblad "de Lijmers" ("de Liemers") op te bestaan. Drie generaties Leonards hebben er in de loop der tijd veel energie in gestoken.
In 1921 begint Theo Leonards, die samen met zijn broers Godfried en Gerard in het bezit is van een drukkerij, met de verspreiding van het weekblad "De Lijmers", met in de begintijd vooral katholieke kerkberichten van Didam, Loil, Nieuw-Dijk en Zevenaar. Kort na de oorlog krijgt het weekblad de naam "de Liemers".


Th. Leonards (1921)


Weekblad De Lijmers (1922)


Weekblad De Liemers (1946)

1991  Op 30 juli zijn Louis (A.G.M.) van Keulen (1912-2001) en Mies (M.J.C.) Polman een halve eeuw getrouwd. Het gouden bruidspaar viert dit heugelijk gebeuren met (klein)kinderen, familie en bekenden in cafe-restaurant Buitenlust aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar, eens het ouderlijk huis van de moeder (Marie Polman-Jansen) van de bruid.

 
Bruidspaar Van
Keulen-Polman
30-07-1941

1992    In april besluit de Nederlandse regering tot de aanleg van een goederenspoorlijn, "de Betuwelijn", tussen Rotterdam en Zevenaar, die de Rotterdamse haven met het Europese achterland moet verbinden.

1992    Op zaterdag 6 juni trekt een hevig noodweer over onze regio, een spoor van vernieling achter zich latend.

1992
     In Wehl wordt een nieuw stadhuis geopend.

Het in 1992 geopende gemeentehuis in Wehl (architect: H.A.J. Henket)
Het betreft het derde en (aangenomen mag worden) tevens laatste gemeentehuis in de geschiedenis van Wehl, omdat vanaf 1 januari 2005 Wehl geen zelfstandige gemeente meer is. 

 

 

1992     De Zevenaarse sigarettenfabriek Turmac (Turkish Macedonian Tobacco Compagny), vanaf  1920 een van de belangrijkste werkgevers in de Liemers, wordt onderdeel van Rothmans International, later B.A.T. (British-American Tobacco). In 2008 wordt de sigarettenfabriek in Zevenaar gesloten.

 


Turmac aan de Zevenaarse Kerkstraat, jaren dertig 20e eeuw 

 

1992    Aan de voormalige St. Jansstraat (nu: Marktstraat) in Zevenaar, waar bijna vijfhonderd(!) jaar het befaamde Loogasthuis heeft gestaan en vervolgens enige tijd Turling Hobbycentrum, wordt het appartementencomplex "Delenhove" gebouwd. 


Het appartementencomplex "Delenhove" (omstreeks 2000)  


Locatie (1899), waar in 1992 appartementencomplex "Delenhove" wordt gebouwd. 
1 R.K. school 2 Loogasthuis (afgebroken in 1979) 3 Turling 
4 concertzaal Smit, 5/6 Noldushuis / Kronenberghuis 
7 slagerij van Ott Jacobs
 

1992     De smederij van de Loerbeekse smid wordt als herinnering aan een ambachtelijke periode verplaatst naar het Openlucht Museum in Arnhem. De smederij, voorzien van speciale "explosieramen" die automatisch openklappen in geval van een ontploffing, heeft onder de vloer een opslagruimte voor carbid dat voor het lassen noodzakelijk is.

 

 

 


Loerbeekse smederij in het Openlucht Museum 

1993     Bij de veertigjarige herdenking van de watersnoodramp uit 1953 wordt de Didamse commando Jan Willemsen (1932-1953) postuum onderscheiden met de erepenning van de gemeente Fijnaart en Heijningen wegens "de bij de Watersnoodramp van 1953 betoonde moed, opofferingsgezindheid en menslievendheid". Zijn broer Eef Willemsen neemt namens de familie de penning in ontvangst uit handen van burgemeester M.J. de Sutter-Besters.    
Op 1 februari 1953 werd de 20-jarige, zijn dienstplicht vervullende soldaat, Jan Willemsen uit Didam bij het redden van een zwangere vrouw door de golven meegezogen. Pas ruim een maand later, op woensdag 4 maart 1953, werd zijn lichaam gevonden en op 7 maart 1953 werd hij met militaire eer in zijn woonplaats Didam begraven.
Jan Willemsen

1993     Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen is het voor schippers niet meer nodig om bij het passeren van de landsgrens het douanekantoor te bezoeken, waardoor zij niet meer in Tolkamer hoeven aan te leggen. Dit betekent een flinke aderlating voor de plaatselijke middenstand, aangezien veel schippers(vrouwen) de mogelijkheid benutten hier hun inkopen te doen. Dit verlies heeft Tolkamer proberen op te vangen door zich meer te profileren als toeristenplaats.


             
Het douanekantoor/tolkantoor (afbeelding links)
is inmiddels een hotel/restaurant (afbeelding boven).

 

1994    Piet van Oosterum (1914 -2006) schildert het rivierlandschap bij Pannerden.


                       De Waal bij Pannerden (van Oosterum)

1995    Begin februari bereikt het water in Rijn, Waal en IJssel recordstanden. Honderdduizenden inwoners in bedreigde gebieden, vooral in Gelderland, worden geevacueerd. In Ochten (Betuwe) kan een dijkdoorbraak met inzet van het leger op het nippertje voorkomen worden. In tegenstelling tot vroegere tijden loopt de Liemers dit maal geen gevaar.

 

Begin februari 1995 wordt de hoogste waterstand ooit in het Pannerdensch kanaal gemeten. De peilschaal bij Pannerden geeft een niveau aan van 14,75+ N.A.P.  Dat is tenminste 8 meter meer dan de laagste waterstand ooit, die hier gemeten wordt in 2003.

 

1995   Op 8 april wordt molen "de Welvaart" in Groessen bij een brand grotendeels verwoest. Wat resteert is de romp van deze in 1852 gebouwde stellingmolen, die in onze huidige tijd nog dienst doet als graansilo. Helaas zijn plannen om de molen in de oude staat te restaureren (nog?) niet gerealiseerd.
Voormalige molen die dienst doet als graansilo (2007)
       Molen omstreeks 1966


1996   Van de hand van Vincent van den Eijnde verschijnt een uitgave over de gifmoord die meer dan een eeuw eerder in 1874 in Zevenaar plaatsvond en vele decennia de plaatselijke gemoederen intens bezighield.  
 


Moord te Zevenaar in 1874
Uitgave: Vincent van den Eijnde


1996  Van de hand van de Westervoortse dichter en illustrator Harrie Kemperman (1929 - 2017) verschijnt het boek "Liemers dialec in Westervoort" (Liemers dialect in Westervoort). Het boek bevat naast een door hem geillustreerde woordenlijst van 97 pagina's veel bijlagen met verhalen en gedichten. Ook bevat het boek een door hem getekende kaart "De Liemers in dialec bekeke" waarop  de geografische plaatsnamen in het Liemers dialect zijn vermeld:  Didam is Diem, Zevenaar is Zevender, Babberich is Babberik etc. (zie afbeelding)1997   Op vrijdagochtend 25 april 1997 overlijdt op 89-jarige leeftijd de uit Ooy bij Zevenaar afkomstige Jilis Verheijen, groot kenner van de taal, cultuur en natuur van de Manggarai.
Een jaar na zijn priesterwijding vertrekt Jilis in 1935 vanuit Nederland naar het Indonesische Flores en van daaruit naar het Manggarai-gebied, waar hij ruim 57 jaar als missionaris enorm veel pionierswerk verricht. In de Manggarai neemt de vriendelijke en hulpvaardige Jilis
elke gelegenheid te baat om met de bevolking in contact te komen en zich te verdiepen in hun cultuur en de hen omringende tropische natuur. In het Jappenkamp op Celebes, waar hij van 1942 tot 1945 gedwongen vertoeft, komt hij in contact met vakgeleerden op taal-, plant- en vogelkundig terrein. Met hen houdt hij ook na de oorlog contact. Hij legt omvangrijke collecties vogels, vogeleieren en planten aan, die onder meer naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden worden gestuurd.
De belangrijkste en meest tijdrovende publicatie van Jilis is zijn tweedelig woordenboek "Manggarais-Indonesisch" en "Indonesisch-Manggarais". Daarnaast heeft hij vele tientallen andere publicaties op zijn naam staan.
Jilis Verheijen wordt door zijn omgeving voortdurend getypeerd als altijd vriendelijk, hulpvaardig, gastvrij, aimabel, ongedwongen en vooral ook bescheiden. Dat laatste verklaart dat hij voornemens van zowel de Universiteit van Surabaya als de Universiteit van Amsterdam om hem een eredoctoraat te verlenen afwimpelt.
In 1993 neemt hij op 85-jarige afscheid van de Manggarai en vertrekt naar Nederland, waar hij in het Brabantse Deurne in samenwerking met enkele universiteiten zijn verzamelde materiaal verder uitwerkt. Omdat zijn gezondheid verder achteruitgaat, verhuist hij in september 1994 naar Zorgcentrum Zuiderhout in Teteringen, waar de diep gelovige pater Verheijen in de vroege ochtend van vrijdag 25 april 1997 in alle rust overlijdt.

  

1997     Op zaterdag 19 april wordt in Didam het Gelders Schuttersmuseum geopend.

1997    Opnieuw schrijft de voetbalvereniging Babberich geschiedenis door in de Rotterdamse Kuip de landelijke amateurbekerfinale te winnen.

  Het elftal van voetbalvereniging Babberich dat op 8 mei 1997 in Rotterdam de bekerfinale wint.


1997    Op woensdag 18 juni brandt in de Husselarijstraat in Loo een historische driekappenboerderij volledig af. In deze boerderij hebben gedurende de 20e-eeuw de families Diesveldt en Van Keulen-Diesfeldt (Harrie van Keulen en Dora Diesveldt) gewoond. Harrie van Keulen (1906-1986) is een broer van Louis van Keulen (overgrootvader van Sam, Simon en Sjef van Keulen).  


Driekappenboerderij in Loo van de familie H.G. van Keulen (1960)

1997
   Op 21 november 1997 is het exact een eeuw geleden dat in
Didam de eerste Boerenleenbank in Gelderland werd opgericht.  

Op maandag 16 juni 1997 organiseert de Rabobank Didam een feest ter gelegenheid gelegenheid van het 100-jarig jubileum.


Oprichtingsreglement van de Boerenleenbank in Didam (1897)

 

 1998     Op 5 maart wordt de vermaarde Pannerdense onderneming Hulo (Huet Los) failliet verklaard. Meer dan 35 jaar heeft dit bedrijf, waaraan de Gebroeders Van Huet aan de basis hebben gestaan, een vooraanstaande rol gespeeld in het transport van bakstenen van de fabrieksoven naar de steiger. In de bloeiperiode hebben er ruim 180 mensen gewerkt.
 Advertentie HULO opleggers (jaren zeventig)


1998    Ook in de Liemers, in het bijzonder in Groessen en Zevenaar, moeten vele woningen plaatsmaken voor de komst van de Betuwelijn.

Ook deze huizen aan de Zwarteweg in Zevenaar, in de dertiger jaren gebouwd door C.J. Polman (over-overgrootvader van Sam, Simon en Sjef van Keulen) moeten wijken voor de Betuwelijn.
Deze woning is jarenlang het ouderlijk huis geweest van de opa van Sam, Simon en Sjef van Keulen.

 

1998     In Lobith viert schutterij Eendracht Maakt Macht, na een voorbereidingstijd van ruim vijf jaar, op indrukwekkende wijze haar 350-jarig bestaan. 

 


Koningsfoto E.M.M. 1998

 
1999   Gedurende het afgelopen millenium heeft met uitzondering van de laatste vijftig jaar van de 20e eeuw het overgrote deel van de bevolking in de Liemers alleen met de allergrootste moeite het hoofd boven water kunnen houden. Armoede, oorlogen, plunderingen, overstromingen, droogte en ziekten zijn voortdurend aan de orde van de dag geweest. Voor velen is het leven dan ook een groot tranendal geweest maar wel met het troostvolle vooruitzicht van een beter leven na het aardse leven.
Vanaf het midden van de 20e eeuw breken betere tijden aan. Armoede maakt plaats voor welvaart maar nu wordt aan het vooruitzicht op een leven na de dood op steeds grotere schaal getwijfeld.
Het rotsvaste vertrouwen in een God, die vooral bij tegenslagen velen steun heeft geboden is grotendeels verdwenen en soms doorgeslagen in alternatieve opvattingen en toenemende twijfels over de zin van het leven. Door de enorme ontkerkelijking en de komst van vele moslims is er van de katholieke / christelijke cultuur van weleer aan het eind van het millenium nog slechts een rudiment aanwezig.