in zo verre relevant voor genealogie Van Keulen - Polman

2010 - heden


In de geschiedenis ligt de nadruk doorgaans op machtige mensen. In www.liemershistorie.nl vooral aandacht voor de geschiedenis van gewone mensen, hun zwoegen voor een menswaardig bestaan want de overgrote meerderheid van de bevolking heeft tot halverwege de 20e eeuw doorgaans op de rand van een bestaansminimum geleefd waarbij misoogsten, ziekten, oorlogen en (natuur)rampen kwellingen zijn die de mensen bij voortduring hard hebben getroffen. Indrukwekkend is hoe velen onder moeilijke omstandigheden toch het hoofd boven water hebben kunnen houden.


2010    In een poging de Betuwelijn te redden verlaagt Keyrail (een samenwerkingsverband van Prorail en het Havenbedrijf Rotterdam) de gebruikstarieven voor de goederenspoorlijn tot 40%. Een tariefsverlaging voor het gebruik van infrastructuur is in deze omvang in Nederland nog nooit voorgekomen. De belastingbetaler zal miljoenen euro's meer moeten bijdragen want het goederenspoor is bij lange na niet rendabel.

2010   Op 1 mei is het exact 350 jaar geleden dat de Hervormde kerk aan de Markt in Zevenaar in gebruik is genomen.

De Hervormde kerk op de Zevenaarse Markt is in de loop der tijd vrijwel in de originele staat gebleven.

De naam van het gebouw is tot ver in de 19e eeuw "Reformeerde kerk". Door een scheiding binnen de Calvinisten wordt vanaf de 19e eeuw de aanduiding "Hervormde kerk" gebruikelijk. Vanaf 2001 draagt het kerkgebouw de naam "Ontmoetingskerk". 

 

2010   In augustus wordt een nieuw plan gepresenteerd voor het Duitse deel van de Nederlandse Betuwelijn, de vele miljarden euro's gekost hebbende goederenspoorlijn door de Nederlandse Betuwe van Rotterdam naar Babberich (landsgrens). Het nieuwe plan behelst om juist over de grens dus nog voor het dorp Elten de Betuwelijn in de richting van Lobith af te buigen om zo onder meer Elten en Emmerich te sparen. Daarvoor zal de Betuwelijn na even op Duits grondgebied te zijn geweest weer over Nederlands gebied richting Lobith / Spijk moeten lopen, waarna deze via een brug over de Rijn bij Spijk definitief in Duitsland arriveert om vervolgens via Griethausen en Kleef verder richting de eindbestemming (Ruhrgebiet) te lopen.

2010    De uit Zevenaar afkomstige vermaarde leverchirurg Prof. dr. Henry Gans schenkt op 10 augustus 2010 zijn op schrift gestelde oorlogservaringen aan het United States Holocaust Memorial Museum, waar ze onderdeel gaan uitmaken van de permanente collectie
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Henry met zijn broer Maurits (Mike) ondergedoken gezeten op boerderij Papenheuvel in Angerlo, waar Hendrik Jan Smeenk met zijn dochter en schoonzoon beide jongens op heldhaftige wijze onderdak bieden waardoor zij uit de handen van de Gestapo weten te blijven. Na de oorlog behoren de broers tot de weinige Zevenaarse Joden, die de gruwelen van de oorlog hebben overleefd. Mike (1927 - 2013) en Henry (1925 - ) studeren tijdens hun onderduiktijd in Angerlo op een verborgen kamertje in de boerderij en gaan beiden na de bevrijding met veel succes in Utrecht geneeskunde studeren. Henry is in 1955 de allereerste medicus, die aan de Radboud Universiteit Nijmegen cum laude promoveert.


     Henry Gans (ca 1945)Prof. dr. Henry Gans (ca 1985) 

 

2010     In oktober komt het vermaarde boek "Zoete Mond" uit van de schrijver Thomas Roseboom. De roman speelt zich af in de jaren zestig van de 20e eeuw in het fictieve plaatsje Angelen, gelegen aan de Rijn een paar kilometer ten westen van Tolkamer. Aan de overzijde van Angelen bevindt zich het Duitse plaatsje Bimmen en het Nederlandse Millingen. De dorpskern van Pannerden lijkt als twee druppels water op het dorp uit het boek: "Een hoge dijk, waarachter het dorp schuilgaat: bakkerij Groenen, slagerij Reijmer, een school, een hotel, de kerk en de doodse stilte van een dag waarop de mannen op hun fiets naar hun werk op de scheepswerf of steenfabriek gaan en huisvrouwen de meubels in de was zetten". 

 


Aan het Pannerdens kanaal, dichtbij de kop van Pannerden, bevindt zich het landhuis dat een grote rol speelt in "Zoete Mond". 


2010   In Giesbeek wordt  op zondag 31 oktober de nieuwe toren van de Martinuskerk ceremonieel geopend door de Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, zoon van de burgemeester van de voormalige gemeente Angerlo. De St. Martinuskerk verloor haar toren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door een beschieting. Na 65 jaar heeft Giesbeek haar kerktoren eindelijk terug.  

 

 
Kerktoren, Giesbeek
(2010)


2011   Op dinsdagmiddag 11 januari rond het middaguur schampen tussen Zevenaar en Babberich een lege Duitse goederentrein en een Duitse internationale passagierstrein (ICE-trein) uit Amsterdam elkaar. Hierdoor ontsporen de twee voorste wagons van de passagierstrein en de drie achterste wagons van de goederentrein. Wonder boven wonder vallen er geen gewonden maar de materiele schade is groot. Het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland is als gevolg hiervan 36 uur gestremd. Uit het na het ongeval ingestelde onderzoek blijkt dat op het spoortraject 300 meter koperdraad is gestolen. Alles wijst erop dat deze diefstal de oorzaak van het ongeval is.  

 

Treinbotsing bij Zevenaar op 11 januari 2011

2011    Op 12 februari overlijdt Jasper W. van Keulen (1984 - 2011), zoon van de uit Zevenaar afkomstige Haagse huisarts Will van Keulen ten gevolge van een noodlottig verkeersongeval in Milaan. Jasper is een uitzonderlijk talent: op 23 jarige leeftijd is hij arts waarna hij zich specialiseert tot vaatchirurg. In het kader van zijn aanstaande promotie vertoeft Jasper tijdelijk in het buitenland als het ongeluk hem overkomt. Zijn gedrevenheid, gepaard met empathie, tomeloze energie en intelligentie hebben zijn leven gekenmerkt.
Jasper is de kleinzoon van Louis van Keulen (1912 - 2001) en Mies van Keulen - Polman (1913 - 2004) uit Zevenaar


Jasper
* Den Haag, 2 april 1984
na een turbulent stralend leven overleden ten gevolge
van een noodlottig ongeval op 12 februari 2011 in MilaanJasper
kort voor zijn dood bij het beoefenen van zijn
geliefde sport in het universiteitselftal van Yale (USA)
Ook in sportief opzicht heeft Jasper gestraald.

2011    Op 21 april (Witte Donderdag) overlijdt in zijn woning in Zevenaar volkomen onverwacht de bekende streekhistoricus dr. Ben Janssen. Hij is van grote betekenis geweest voor de Liemers waar hij tal van boeken over heeft geschreven. Op 28 april vindt in de R.K. kerk van Lobith-Tolkamer, zijn geboorteplaats, de uitvaartdienst voor hem plaats.  

 


 Dr. Ben Janssen 
(1931 - 2011)

2011    Streekhistoricus W. van Heugten uit Duiven publiceert een nieuwe verklaring omtrent de herkomst van de naam "Liemers" waarbij hij er vanuit gaat dat het begrip Liemers een samentrekking is van "lee"en "mers". 
Lee verwijst volgens hem naar het waterstroompje de Lee dat begint in Loo en vervolgens van oudsher de grens vormt tussen Duiven en Westervoort en tenslotte overgaat in de Leigraaf. De term Lee stamt mogelijk van het Germaanse "laida" dat waterloop betekent. Mers is een Oudnederlands woord voor "mars" dat moeras, beemd of broek betekent. De naam Liemers zou dus verwijzen naar een moerasachtig gebied, ten noorden van Duiven en Zevenaar, dat afwatert
via de Lee.  

 


Detail kaart van Christiaan sGrooten (1557)
ten noorden van Zevenaar en Duiven en ten zuiden van Lathum: moerasachtig gebied

2011    In het Bergherbos, tussen Beek en Elten op (voormalig) Duits gebied, worden resten van oude verdedigingswerken zoals bunkers en loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, hersteld. In 1921 zijn Duitse bunkers opgeblazen door de Fransen maar op diverse plaatsen zijn de betonnen brokstukken nog aanwezig. Ook oude loopgraven, inmiddels volledig dichtgegroeid, worden weer zichtbaar gemaakt waardoor unieke cultuurhistorische objecten voor het nageslacht zichtbaar blijven als herinnering aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.  

 


Nederlands-Duitse grens in 1915 bij Huize De Steeg (Beek)

2011     In Zevenaar wordt in het najaar de voormalige brandweerkazerne in de Wittenburgstraat na een renovatie in gebruik genomen als kunstgalerij. De brandweerkazerne uit 1881 heeft tot 1944 dienst gedaan als stalling voor de brandweerwagen en droogruimte (in de geventileerde slangentoren) voor de juten brandslangen. In de jaren daarna heeft het een bestemming als opslagruimte voor marktkramen en als scoutinggebouw. De slangentoren raakt echter steeds meer in verval totdat deze in 2011 gerenoveerd wordt en voor Zevenaar behouden blijft.   


Slangentoren aan het begin van de Zevenaarse Wittenburgstraat (2005)

2012    Op vrijdag 17 februari is het precies honderd jaar geleden dat in Pannerden werd geboren Louis (A. G. M.) van Keulen (1912-2001), overgrootvader van Sam, Simon en Sjef van Keulen.  

 


 Louis van Keulen (1932) 
(1912 - 2001)

2012    Op vrijdag 16 maart promoveert Jasper W. van Keulen (1984-2011) postuum tot doctor aan de Universiteit van Utrecht. Het is een waardering voor zijn wetenschappelijke prestaties. Jasper is de kleinzoon van Louis van Keulen (1912 - 2001) en Mies van Keulen - Polman (1913 - 2004) uit Zevenaar.  

 

2012    Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het officierencorps van het schuttersgilde E.M.M. Lobith wordt het boek "Het Koningszilver" uitgegeven. Auteurs zijn A. Mulder, A. Muskens en A. Mertens. De historische bijdragen zijn van dr. G.B. Janssen.  

 

 

2012    Eind maart  worden op de toegangswegen naar de Liemers toeristische streekborden naar een ontwerp van Frans Hippman geplaatst. Op de borden zijn kenmerken van de Liemers te zien zoals: weids zicht, steenfabrieken in waterrijk landschap en wandel-, fiets en watersportmogelijkheden.  

 

Liemers streekbord (F. Hippman)

 

2012    Op vrijdag 10 augustus overlijdt op 93-jarige leeftijd jonkheer Huub van Nispen, bewoner en eigenaar van landgoed Sevenaer in Zevenaar. Hij wordt na een uitvaartdienst op woensdag 15 augustus in de Martinuskerk in Oud-Zevenaar begraven op zijn eigen landgoed waarover hij sedert 1947 het beheer heeft gehad. Zijn leven lang heeft hij gestreden voor het behoud van het landgoed, gelegen aan de oostzijde van het Zevenaarse stadscentrum, dat in 1785 in handen kwam van zijn voorouders en nu in onze tijd de laatste kasteelboerderij in Nederland is. Na de dood van Van Nispen gaat Huis en landgoed Sevenaer over naar de Stichting Behoud Landgoed Sevenaer.                                    .  


 
  Van Nispen 
  (1919-2012)

 Huis Sevenaer omstreeks 2000


 

2012  Op zaterdag 1 september vindt het middagprogramma van de jaarlijkse Van Keulen-familiedag plaats rondom het bergmeertje van uitspanning 't Peeske in Beek

 


 Bergmeertje 't Peeske op een zonnige 1 september 2012


                           Uitspanning 't Peeske 

2013  Op zondag 17 maart besteedt de Nederlandse televisie (VPRO) in een boeiende uitzending met als titel, Die Liebe war Schuld daran (Tommy Wierenga), zeer uitvoerig aandacht aan de Nederlands-Duitse grensstreek in de Liemers. (http://vimeo.com/62056112).

2013    Op donderdag 11 april 2013 vindt in Tolkamer de presentatie plaats van het boek "De vijand was mijn bondgenoot". Het is het aangrijpende levensverhaal van Heinz Vermaeten, "een Duitser die geen mof wilde zijn". Als Heinz in 1926 twee jaar is, verhuist het gezin van Duitsland naar Lobith-Tolkamer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Heinz gedwongen voor Duitsland te vechten. Pas ruim 60 jaar na de oorlog is hij in staat zijn gruwelijke ervaringen te vertellen en kan zijn dochter deze met zijn instemming op papier zetten.  

 


Ellen Vermaeten: "De vijand was mijn bondgenoot"
Het indrukwekkende verhaal met aspecten over de Tweede Wereldoorlog, die in Nederland onderbelicht zijn

2013    In de eerste decennia van de 21e eeuw raakt ook in de Liemers de beleving van de christelijke religie steeds meer op de achtergrond en voor velen zelfs in de vergetelheid. Vele eeuwen lang heeft de georganiseerde christelijke religie een centrale plaats ingenomen in het leven en werken van onze voorouders en heeft zij een krachtige stempel gedrukt op hun cultuur. Voor velen was het geloof in God een enorme troost bij tegenslagen (overstromingen, (infectie)ziekten, (kinder)sterfte, plunderingen, honger, uitbuiting, armoede, droogte, verzengende hitte, intense koude etc.), waar veel van onze voorouders bij voortduring mee te maken hebben gehad. Inmiddels is dit geloof bij velen verdwenen en is de godsdienstige ongeletterdheid en ongeinteresseerdheid sterk toegenomen. Een sterk geloof in een leven na het aardse leven is nog slechts bij een klein deel van de protestanten en katholieken aanwezig. Anders is dit bij het snel toenemend aantal moslims, die vanaf de jaren tachtig van de 20e eeuw in de Liemers eigen geloofsgemeenschappen hebben gevormd zoals de Turkse geloofsgemeenschap voor Zevenaar, Didam en Duiven, die in april 2013 haar Mevlana moskee in gebruik neemt.

2013    Op donderdagochtend 30 mei brengen koning Willem Alexander en koningin Maxima een kort bezoek aan Duiven. In ongeveer een half uur maakt het koninklijk paar kennis met Duiven en De Liemers. Tijdens het bezoek domineert folklore.  

 


Het koninklijk paar loopt in Duiven over vaandels van schutters, een voorrecht alleen weggelegd voor koningen en koninginnen

 

2013    Op zaterdag 16 november 2013 is het precies honderd jaar geleden dat in Zevenaar werd geboren Mies Polman (1913 - 2005), overgrootmoeder van Sam, Simon en Sjef van Keulen. Ze groeit op in het gezin Polman aan de Grietsestraat 72 te Zevenaar te midden van haar ouders, broer en zus. Op 30 juli 1941  trouwt ze met Louis van Keulen, overgrootvader van Sam, Simon en Sjef van Keulen. 
Het Zevenaar van 2013 is onvergelijkbaar met dat van 1913 maar hoe zal het Zevenaar van 2113 er uit zien?

 

 


                 De Grietsestraat in Zevenaar in de jeugd van Mies Polman

 

2013    Op vrijdag  20 december 2013 is het precies tweehonderd jaar geleden dat de dorpen Duiven, Groessen en Loo een bestuurlijke eenheid werden met de naam "Buergermeistery Duven" onder Pruisisch bestuur. Sedertdien is de gemeentelijke indeling ongewijzigd gebleven. In 1816 kwam de gemeente bij het Koninkrijk der Nederlanden. 

 


2014
    In het Bergerbos bij Beek zijn aan beide zijden van de grens unieke restanten van verdedigingswerken uit de Eerste Wereldoorlog blootgelegd. Het loopgravenstelsel is door Duitsers in 1917 aangelegd om een eventuele aanval vanuit het toen neutrale Nederland af te weren omdat er rekening mee werd gehouden dat Nederland alsnog de kant van de geallieerden zou kiezen. Hoewel onze regio een catastrofale loopgravenstrijd bespaard is gebleven en de verdedigingswerken in 1921 door de Fransen grotendeels zijn verwoest, tonen de nu gereconstrueerde restanten veel van de militaire techniek uit die periode. De Fransen mochten de verdedigingswerken destijds ontmantelen omdat volgens het Verdrag van Versailles Duitsland geen militaire objecten meer mocht hebben. Een deel van de nu blootgelegde Duitse verdedigingswerken ligt op Nederlands grondgebied vanwege een grenscorrectie in 1963. 
 

 


Bemande loopgraaf tijdens de Eerste Wereldoorlog


2014
    De jaarlijkse familiedag op zaterdag 6 september 2014 vindt dit maal  plaats in het kasteel van het Duitse Anholt. 
 

 2014    Op zondag 30 november 2014 is het exact vijfhonderd jaar geleden dat Andreas Masius (1514 - 1573) in een dorpje in de omgeving van Brussel werd geboren. Hij ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste Europese diplomaten en geleerden uit de XVIe eeuw. Naast zijn moedertaal beheerst hij maar liefst tien talen en wordt bovendien een autoriteit op het gebied van rechtsgeleerdheid, geschiedenis en aardrijkskunde. 
In het latere deel van zijn leven, vanaf 1558 woont Masius in grote harmonie met zijn echtgenote op een boerderij in de "buerschap Oi" (buurtschap Ooy, bij Zevenaar). Deze periode beschouwt hij als een zeer gelukkige waar een eind aankomt als hij ernstig ziek wordt en op dinsdag 7 april 1573 overlijdt. 
Masius wordt in de Andreaskerk in Zevenaar begraven. Doordat deze kerk in 1602 door een brand grotendeels verwoest wordt, is van zijn graf in onze tijd niets meer te vinden. Ongeveer vierhonderd jaar na zijn dood is in het stadshart van Zevenaar een plein naar deze grote geleerde genoemd. In 2015 verschijnt van de hand van Ernest Stender de boeiende uitgave "De Wereld van Andreas Vesalius" waaraan de auteur vier jaar gewerkt heeft.

2015    Volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal huishoudens in de Liemers dat onder de armoedegrens leeft aanzienlijk geringer dan in de rest van Nederland. Zo bedraagt het percentage arme huishoudens in Duiven 5,6%, in Zevenaar 7,1%, in Westervoort 8,4% en in Rijwaarden 7,6%. Het landelijk gemiddelde bedraagt 9,5%. Hoe anders was het een eeuw eerder toen de Liemers tot de armste streken van Nederland behoorde. Het kan (gelukkig) verkeren.

2015    De jaarlijkse familiedag op de eerste zaterdag van september vindt in 2015 plaats in Rheden, Doesburg en Zevenaar. De afsluiting is in restaurant Poelwijk in Zevenaar. 
 

 


http://www.chrisvankeulen.nl/oudzevenaarpoelwijk.jpg
"Poelwijk", waar op zaterdag 5 september 2015 de afsluiting van de jaarlijkse familliedag plaatsvindt..


2015     Medio november 2015 meldt Rijkswaterstaat dat het laagwaterrecord op de Rijn is verbroken. Er stroomt dan al meer dan 121 dagen lang minder dan 1.500 kubieke meter water per seconde via de Rijn bij Spijk Nederland binnen. Dat is de langste aaneengesloten periode van laagwater, die ooit is gemeten. 
Door de extreem lage waterstand komt in november 2015 het wrak van het op 22 maart 1895 ontplofte dynamietschip Reinier weer boven water te liggen. Dit schip, afkomstig van de kruitfabriek Porz in Keulen en op weg naar Antwerpen om van daaruit verder te gaan naar de goudmijnen in Zuid-Afrika, vervoerde destijds ongeveer 10.000 kg dynamiet toen het bij Griethausen op enkele honderden meters van Spijk ontplofte. De Gelderlander van 25 maart 1895 berichtte dat: "Het algemeen gevoelen is dat niet onvoorzichtigheid, maar verregaande roekeloosheid de oorzaak is van de dynamiet-catastrophe. Er is met de kisten omgesprongen, alsof het steenen waren." Gebleken is bovendien, dat er op het kruitschip een kolenkachel gestookt werd.

 Ook bij de extreem lage waterstand in september 2003 komen de resten van het in 1895 ontplofte dynamietschip Reinier boven water. Dit ongeval, waarbij dertien doden vielen, veroorzaakte destijds ook landelijk grote beroering. Na de ontploffing komen zelfs vanuit Heerlen, Tietjerk (Friesland) en M.Gladbach berichten omtrent "den gevoelden schok".2016    Op maandagmiddag 11 januari wordt de nieuwe 27 meter hoge uitkijktoren op de Hulzenberg in Stokkum geopend. De uitkijktoren, die in opdracht van de gemeente Montferland in samenwerking met Natuurmonumenten is gebouwd, biedt een schitterend uitzicht over de wijde omgeving van de Veluwezoom tot ver in het Duitse Rijnland. Bij helder weer is vanuit deze unieke locatie de Stevenskerk in Nijmegen te zien. 
 


 

2016    Op maandagavond 18 januari overlijdt na een kortstondige ziekte op 93-jarige leeftijd in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem de befaamde streekhistoricus John Thoben (1922 - 2016). 
Aanvankelijk wil de in Raalte geboren John Thoben priester worden maar na het Klein- en Groot-Seminarie in Apeldoorn en Rijsenburg doorlopen te hebben loopt het anders. Hij ontwikkelt zich tot een enthousiast schrijver, uitgever, publicist, genealoog en streekhistoricus en verhuist in 1985 naar Bergh, waar zijn huis aan de Kellenstraat voor de door hem opgerichte Werkgroep "Genealogie tussen Rijn en IJssel" zowel kantoor als archief wordt. 
In 1999 verschijnt van zijn hand het tweedelige boek over Beek "Het kerspel Beek in de Liemers" waarin de complexe dorpsgeschiedenis uitvoerig is beschreven. 


2016    Op woensdag 1 juni maken de voormalig Duitse gebieden Zevenaar, Wehl, Duiven, Huissen en Malburgen tweehonderd jaar deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. De overgang naar Nederland in 1816 bracht zeker de eerste decennia geen voorspoed want de 19e eeuw werd een periode van grote misoogsten, ziekten, honger, ellende en armoede

 

Uit de Leeuwarder Courant van 31 mei 1816 waarin melding wordt gemaakt van de overgave van Zevenaar, Huissen, Malburgen en de Lijmers, waardoor het Koninkrijk der Nederlanden "met een niet onaanzienlijk met aller vruchtbaarst bouwland en uitmuntende weiden beslagen en door nijvere inwoners bewoond territoir wordt vergroot". 

 

 

 

2016    Martijn van Keulen wordt eigenaar van het hoofdgebouw van de voormalige inktfabriek "Gimborn" aan de Ringbaan Zuid in Zevenaar
Gimborn kent in Zevenaar een geschiedenis, die teruggaat tot 1907, wanneer de uit Emmerich afkomstige Max von Gimborn er een inktfabriek vestigt. In 1931 wordt het Duitse concern Pelikan eigenaar van het bedrijf.  Nadat het bedrijf direct na de oorlog in 1945 in beslag wordt genomen door het beheersinstituut, wordt het in latere jaren opnieuw onderdeel van het Pelikan-concern.  

 


In 2016 koopt Martijn van Keulen het hoofdgebouw van de voormalige "Gimborn" en vestigt er "Ondernemerscentrum De Pelikaan" dat onderdak biedt aan ongeveer 25 bedrijven. 
Martijn van Keulen is de achterkleinzoon  van Jan van Keulen en Anna Jurrius, die zich in 1927 aan de Pannerdenseweg in Ooy vestigden. 

2017     Op 1 maart maken Lobith, Spijk, 's-Gravenwaard, Bielandse Waard en Kiefwaard tweehonderd jaar deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1815 zijn ze tijdens het Wener Congres aanvankelijk vergeten maar op 1 maart 1817 gaan ze toch nog over van Duitsland naar Nederland. Voordien heeft het gebied rondom Lobith vele eeuwen tot de Pruisische ambten Kleverham en Emmerich behoort.

2017    Op woensdag 8 maart geeft verkeersminister Schultz het startsein voor de aanleg van het ontbrekende stuk van de snelweg A15 tussen Bemmel, Groessen, Duiven en Zevenaar. Het knooppunt waar de autowegen A15  en A12 bij elkaar komen zal "De Liemers" worden genoemd. Met de wensen van de inwoners wordt geen rekening gehouden. Zo komt er geen tunnel tegen de gevreesde geluidsoverlast en horizonvervuiling. Ook houdt de minister vast aan haar plan om tol te heffen. Naar verwachting kan de weg in 2022 in gebruik worden genomen. 

2017    Tussen Arnhem en Duesseldorf gaat een regionale treinverbinding van start, die onder meer in Zevenaar, Elten en Emmerich stopt. Hierdoor wordt de reistijd per openbaar vervoer van Arnhem naar Emmerich verkort van 2 uur naar een half uur. De treindienst wordt verzorgd door NS-dochter Abellio en rijdt ieder uur. Na bijna driekwart eeuw krijgt Zevenaar eindelijk weer een rechtstreekse treinverbinding met Elten en Emmerich. 

 

2017    Op donderdag 4 mei 2017 onthult de gemeente Duiven een monument ter nagedachtenis aan de broers Jan (1921 - 1944) en Piet (1927 - 1944) Meuwsen uit Groessen.
De beide broers, resp. 23 en 17 jaar oud, zijn op dinsdagmiddag 19 september 1944 in de Groessense Vossendel, achter de dijk waar ze regelmatig koeien melken, in de nabijheid van een neergestort vliegtuig. Ze worden daar door Duitse SS-soldaten gearresteerd en hardhandig verhoord waarna ze zelf een tweepersoonsgraf moeten delven en nog diezelfde dag op beestachtige wijze worden vermoord. Heel Groessen verkeert na dit trieste gebeuren in shock en voor de familie Meuwsen laat het diepe wonden en littekens na. Helaas wordt na de oorlog nooit een gedegen onderzoek ingesteld waardoor de schuldigen aan deze brute moord onbestraft blijven. 

 

 2017    Op zaterdag 2 september, een mooie nazomerdag, vindt onze jaarlijkse familiedag plaats met onder meer een boeiende rondleiding in het Gildekoat in Zeddam. In deze museumboerderij is te zien hoe een eenvoudig gezin aan het eind van de 19e eeuw woonde en leefde. 

 2018    Op 1 januari 2018 wordt de gemeente Rijnwaarden, waartoe Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Tolkamer en Spijk behoren, samengevoegd bij de gemeente Zevenaar. 

2018    Op vrijdag 16 maart 2018 overlijdt op 93-jarige leeftijd Jozef Cornielje (1924 - 2018). 
Jozef Cornielje wordt op 30 december 1924 in Spijk geboren. In de periode 1958 - 1964 is hij secretaris van het polderdistrict Oude-Rijn en vervolgens tot 1976 gemeentesecretaris van Herwen en Aerdt. Van 1976 tot zijn pensionering in 1989 is hij burgemeester van de voormalige gemeente Angerlo. Zijn zoon Clemens wordt in 2005 Commissaris van de Koningin in Gelderland. 

 

2018    Bij een uitzonderlijk lage waterstand, als gevolg van langdurige extreme droogte, wordt begin augustus 2018 het wrak zichtbaar van het op woensdag 20 maart 1895 bij Tolkamer / Spijk ontplofte dynamietschip Reiner.
Bij deze vreselijke ramp vielen destijds 13 doden. Ook de materiele schade was enorm. Tot in de zeer verre omgeving, ondermeer in Spijk en Elten, werden huizen verwoest. In Tolkamer, Lobith, Elten, 's-Heerenberg en Emmerich sneuvelden enorm veel ruiten.  De ramp maakte een enorme indruk en was geruime tijd in het nieuws.


Na de ontploffing op 20 maart 1895 kwamen zelfs vanuit Heerlen, Tietjerk (Friesland) en M.Gladbach berichten omtrent "den gevoelden schok".
Het dynamiet in het schip in totaal 100.000 kg. was afkomstig van de kruitfabriek Porz in Keulen en bestemd om vervoerd te worden naar de haven van Antwerpen; van daaruit zou het transport verder gaan naar de goudmijnen in Zuid-Afrika.
De Gelderlander van 25 maart 1895 berichtte dat: "Het algemeen gevoelen is dat niet onvoorzichtigheid, maar verregaande roekeloosheid de oorzaak is van de dynamiet-catastrophe. Er is met de kisten omgesprongen, alsof het steenen waren." Gebleken is bovendien dat er op het kruitschip een kolenkachel gestookt werd.

2019
   Van de hand van de Westervoortse dorpsdichter dr. Humphrey Ottenhof verschijnt het boek "Liemerianen", waarin onder meer een verzameling van columns en gedichten veelal eerder gepubliceerd in De Gelderlander en in de Westervoort Post. Het boek is opgedragen aan alle "Liemerianen", een term die door de auteur is bedacht voor inwoners van de Liemers als alternatief voor de soms gebruikte term "Liemerse".          

 

 

2019    Op vrijdag 26 april 2019 verschijnt bij de uitgeverij Fagus de schitterende, meer dan driehonderd pagina's tellende, uitgave "De Liemers". Het boek, waaraan  onder redactie van de historicus Theo Salemink (73) uit Oud-Zevenaar en de fysicus en streekhistoricu Wim van Heugten (69) uit Duiven 13 auteurs een bijdrage hebben geleverd, draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van de identiteit van de Liemers.

2019
   In de zomer van 2019 verschijnt de uitgave "Legenden uit de Liemers". De Liemers kent talrijke legenden en sagen, waarvan er een aantal in deze bundel zijn uitgewerkt zoals:
- "Het dorp waar God vergeten was", het verhaal over het verzonken dorp in het water van de Oud-Zevenaarse / Ooyse Breuly.
- "De sage van de Magerhorst" over waarom men in de kerstnacht in Duiven het wapengekletter van vechtende ridders kan horen,
-  "De zevende rover" hoe kasteel Halsaf in Babberich aan haar naam komt.
-  "Het geheim van Sevenaer" over de laatste adelijke bewoner van het landgoed in Zevenaar.
- "Het witte wief van Montferland", dat je met rust moet laten.
- "De schim" over de de geest, die rondwaart bij Didamse Nevelhorst, die je met rust moet laten en anders wraak neemt op verliefde paartjes.          

 

 


2019
   Het bestuur van de R.K. Parochie Sint Willibrordus besluit vanwege het sterk teruggelopen kerkbezoek en de grote financiele tekorten om negen van haar dertien kerken in de Liemers te verkopen. Het betreffen: Sint Franciscuskerk in Babberich, Sint Martinuskerk in Giesbeek, Heilige Andreaskerk in Groessen, Sint Martinuskerk in Herwen, Heilige Antonius Abtkerk in Loo, Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar, Heilige Martinuskerk in Pannerden, Heilige Gerardus Majellakerk in Spijk en Sint Werenfriduskerk in Westervoort.
Wie had dit nog maar enkele decennia geleden voor mogelijk gehouden? Waar de R.K kerk in het leven van het overgrote deel van de bevolking in de Liemers gedurende vele eeuwen een centrale plaats heeft ingenomen, behoort dit aan het begin van de 21e eeuw tot het verleden.

Tot de kerken, die in 2019 te koop worden gezet, behoort ook de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar

 

2020    In maart 2020 wordt bij de dijk in de Puttmanskrib in Herwen een monument geplaatst voor de precies 80 jaar eerder omgekomen Engelse spitfire-piloot Mervyn Wheatly (1913 - 1940). Initiatiefnemer is Sander Woonings, die langdurig onderzoek heeft verricht naar de toedracht van de crash.
De door Wheatly bestuurde Spitfire, een Engels spionagevliegtuig, voert op Goede Vrijdag 22 maart 1940 een verkenningsvlucht uit boven Duitsland en wordt op de terugweg door een Duitse vlieguigen neergehaald. Het toestel stort neer in een ondergelopen gebied bij de Oude Waal bij Herwen. De piloot overleeft de crash niet omdat zijn parachute zich niet goed opent
.

    Het monument voor de spitfire-piloot Wheatly in HerwenOmstanders aanschouwen op 22 maart 1940 de resten van de neergestorte Spitfire  (Collectie Sander Woonings, Aircraft Research Group Achterhoek)

2021    Op initiatief van de Liemerse gemeenten kiezen de inwoners uit vijf genomineerde vlaggen de Liemerse  vlag. Deze eigen vlag is bedoeld om het Liemerse gevoel te versterken.
De grenzen van de Liemers
worden gemarkeerd door de (Oude) IJssel en Rijn. Door de vorm van de rivieren en de regiogrens te versimpelen, styleren en draaien is de "Y"-vorm in de vlag, die door Sanne Smits is ontworpen, tot stand gekomen.


De Liemerse vlag, een ontwerp van Sanne Smits, die de "Y"-vorm bedacht naar de rivieren, die de Liemers vormen.


 2021     Op zaterdag 28 augustus 2021 vindt de jaarlijkse Van Keulen-familiedag in de Liemers plaats. Het ochtend-, middag- en avondprogramma is dit keer in (Oud-)Zevenaar, Tolkamer en Pannerden. De afsluiting is in restaurant Villa Copora in Spijk, een pand gebouwd in 1861, dat inmiddels een rijke historie kent.

 

2021    Op dinsdag 28 september is het exact vijfhonderd jaar geleden dat paus Leo X zijn handtekening plaatste onder de stichtingsakte van de Andreasparochie in Zevenaar. Daarmee is de Andreasparochie de enige parochie in Nederland, die ooit door een paus is gesticht.


Nieuw Seventer (Zevenaar) met o.a. Andreaskerk 
(Abraham Rademaker, omstreeks 1730)

 

2022    Op zondag 10 april wordt tijdens de Palmpasenviering in de kerk bekend gemaakt dat er een voorlopig koopcontract is waarin de R.K. Martinuskerk in Oud-Zevenaar wordt verkocht. Hoewel het bericht niet onverwacht komt, is de teleurstelling groot.
Steeds duidelijker wordt dat van de tientallen R.K. kerken in de Liemers slechts enkele kerken open blijven. Waar de kerk in het dagelijks leven van de inwoners van de Liemers gedurende vele eeuwen een centrale plaats heeft ingenomen behoort dit in de 21e eeuw tot het verleden.

 

Tot de weinige R.K. kerken in de Liemers, die open blijven, behoort de Andreaskerk in Zevenaar. In 1965 is het interieur van deze kerk ingrijpend gewijzigd.
Op bovenstaande afbeelding de Andreaskerk voor de renovatie (links) en na de renovatie.
Onder meer de heiligenbeelden zijn bij de renovatie grotendeels verwijderd. Tegenstanders spreken in dit verband van de moderne "beeldenstorm". Eeuwenlang hebben katholieken zich erg vertrouwd gevoeld met de heiligenbeelden in hun kerken.


2022    In juni 2022 is het exact 350 jaar geleden dat een enorme Franse legermacht van 130.000 soldaten bij Lobith over de Rijn trekt (Hollandse Oorlog, 1672 - 1679) op weg naar Amsterdam en Den Haag om de Nederlandse machthebbers een lesje te leren.
De Fransen worden hierbij geholpen door veerman Jan Peterz uit Elten, die een doorwaadbare plek in de Rijn heeft aangewezen waar de Fransen over de Rijn kunnen. Ongeveer 1500 Nederlandse soldaten die de overtocht trachten te voorkomen sneuvelen. Ook de Fransen lijden verliezen en nemen wraak met hevige plunderingen in onder meer Lobith.
Op zondag 12 juni 1672 staat de Franse koning, Lodewijk de Veertiende, een van de grootste vorsten uit de Europese geschiedenis vol trots op de Elterberg met uitzicht op de Rijn.

Het Franse leger steekt de Rijn bij Lobith over (1672)
Prent: Charles Simonneau naar een schilderij van Adam Frans van der Meulen
(Rijks-Museum)

2022    In Herwen wordt in de nabijheid van het Romeinse castellum Carvium bij opgravingen een van de meest compleet bewaard gebleven Romeinse tempels in Noordwest-Europa gevonden. Rondom de tempel treffen archeologen bovendien maar liefst 30.000 voorwerpen aan. Door deze enorm belangrijke vondst kan voor het eerst het hele leven in en rond een Romeinse tempel worden gereconstrueerd. 

 

 

 


Klik  hier  voor de Tijdsbalk  tot  1900

 

Klik hier voor de Tijdsbalk vanaf 1900

 

 

Oud-Zevenaar
Links vooraan de Martinuskerk en tamelijk centraal het kerkhof
Luchtfoto omstreeks 2004