Literatuur Liemers

·         Benen, Robbert
Voor de eeuwigheid!
Honderd jaar clubvoetbal in de gemeente Zevenaar
Uitgave: C.V.Z. 2008

·         Berentzen, A.
60 Jaren muzikale vaardigheeid 1920 - 1980
Uitgave: O.B.K. Westervoort, 1980

·         Besselink, Wouter e.a.
Voorwaarts Mars; Een historie van het Stokkumse gildewezen
Uitgeverij: Engelbarts, 2007

·         Besten, Leen den
Zevenaarse dominees 1611 - 2011
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 2012

·         Besten, Leen den
Een wereldspeler in Zevenaar
Gimborn - Pelikaan
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 2015

·         Besten, Leen den
Angerlo, Giesbeek en Lathum in de Tweede Wereldoorlog
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 2015

·         Bonte, Otto en Linde, L. van der en Weiss, J.W.
Een andere kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum
Uitgeverij: Fagus, Aalten 2003

·         Bonte, Otto, Linde, Leon van der
Angerlo 1811 - 2005 en toch onvergetelijk
Uitgeverij: Fagus, Aalten 2004

·         Biermans-van Dongen, M.P.J. en Heugten, W.F.W.M. van
Instituut Geubbels, een jongenskostschool te Duiven, 1892-1944
Uitgeverij: Historische Kring Duiven, 1997

·         Breuking, J.H.
De bewogen bouwgeschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk te Aerdt
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel I 1978
Uitgeverij: W. van Keulen, Zelhem

·         Breuking, J.H. en Janssen, G.B.
Kerk en kermis te Herwen en Aerdt
Drukkerij: Zeegers Doesburg, 1980

·         Breuking, J.H.
Katholieken en Gereformeerden rondom de Sint Oswald te Zeddam
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel VIII, 1985
Uitgeverij: De Walburg Pers, 1985

·         Briedé, M. en Korthaus, H.F.M.
Zieken, zorg en Zevenaar
Uitgave: Stichting De Katholieke Ziekeninrichtingen voor de Liemers, 1992

·         Bronkhorst, Wil en Harmsen, Henk
Stokkum, Uit de historie van dorp en omgeving
Uitgeverij: Drukkerij Rebers Zevenaar, 1973

·         Bruins, A.W.A.
Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Groessen en Loo

·         Bruins, A.W.A.
Atlas van het ambt Liemers
Zevenaar 1999

·         Bruins, A.W.A.
Bewoningsgeschiedenis in het kerspel Oud-Zevenaar deel II
Zomer 2000

·         Bruins, A.W.A.
Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Groessen en 't Loo
Zevenaar 2004

·         Bruins, A.W.A.
Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Bahr en Lathum
Zevenaar 2006

·         Dalen, A.G. van
Westervoort in de vaart der Nederlandse historie
Uitgave: Historische Kring Westervoort, 1976

·         Dalen, A.G. van
De Liemers
Uitgeverij: De Liemers Lantaern, Zevenaar 2004

·         Det, Hans van en Harmsen, H.
met tekst van Heuvel, H.W. (1864 - 1926)
Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
Uitgeverij: Gherre, Gaanderen 1989

·         Ditzhuyzen, H.C.F.G.
Brouwers, burgers en buitenlui
Thoben Offset, Nijmegen 1985

·         Eeghen, C.P. van en Kuil, P.J.M. van der
Brede rivieren langs hoge hellingen
Het stuwwallandschap van Midden-Nederland op 17e-eeuwse tekeningen
Uitgeverij: Stichting Matrijs, 2015

·         Frijhoff, J.A.J.M.
Duiven en oude ansichten, deel 2
Uitgeverij: Europese Bibliotheek Zaltbommel

·         Gerritsen, Bob; Heuvel, R. van de; Hunen, G. van; Jonker, D.; Lamers, H.;
Verhagen, J.
Duiven Groessen Loo; Uit de historie van drie Liemerse dorpen

·         Gies, Leo
Elten, Land und Leute
Boss-Druck und Verlag Kleve 1951

·         Goossen, Theo
Land, volk, gilde en schutterij Ooy - Zevenaar
Uitgeverij: Van der Wiel & Smit, Arnhem

·         Goossen, Theo en Kooger, Hans
Sint Maarten een populaire heilige in Achterhoek, Liemers en Noord Rijn-Westfalen
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel XIX, 1996

·         Goossen, Theo en Kooger, Hans
Kermis in de Liemers
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel XXV, 2002

·         Goossen, Theo en Kooger, Hans
Processies in de Achterhoek en Liemers
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 26. blz. 109 - 134, 2003

·         Hans, G.J.
De Achterhoekse en Liemerse lappendeken
Een bestuurlijke - politieke geschiedenis van Achterhoek en Liemers tot 1543
Uitgave: Stichting Staring Instituut 2002

·         Harenberg, Jan m.m.v. Bruins, Bertus
Havezaten en adellijke huizen in de Liemers
Uitgeverij: Canaletto, 2007

·         Harmsen, H.
75 jaar parochie Sint Suitbertus Stokkum
Uitgeverij: Kerkbestuur Stokkum, 1990

·         Harmsen, H.
125 Jaar katholiek onderwijs Zeddam van Jozef tot Roncalli
Uitgeverij: Hoab, Doetinchem 2000

·         Hertog, Frans
Honderd jaar geschiedenis van muziekvereniging "Harmonie de Club"
Didam, 10 juni 1994

·         Heugten, W.F.W.M.
St. Martinuskerk van Oud-Zevenaar
Uitgeverij: Parochiebestuur St. Martinus Oud-Zevenaar, 1997

·         Heugten, Wim van
Geschiedenis herenkoor Groessen
november 2009

·         Historische Kring - Duiven - Groessen - Loo
Schetsboek Duiven - Groessen - Loo
Uitgeverij: Historische Kring - Duiven - Groessen - Loo 2005

·         Historische Kring Westervoort
Westervoort en de oeververbindingen
Uitgeverij: Historische Kring Westervoort 1978

·         Historische Kring Westervoort
Westervoort zoals het was
Uitgeverij: Historische Kring Westervoort, oktober 1981

·         Hoekstra, drs. Gerard
Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: Bosch en Keuning, Baarn 1973

·         Hoogendam, E.
De Hovenlaan 41
7325 ZD Apeldoorn
Tel.: 055 - 3660377
Van offerpaal tot hagelkruis; Volksgebruiken rond hagel in Nederland en België

·         Jans, dr.E.
Langs historische boerderijen in Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: Twents - Gelderse Uitgeverij de Bruyn
Oldenzaal, 2004

·         Janssen, dr. Ben
In naam der wet
Twee eeuwen politie - zorg op het Gelders eiland
Uitgeverij Fagus, Aalten

·         Janssen, Ben en Keultjes, Theo
Rondom de Doelen in Zevenaar
Uitgeverij: Fagus, Aalten 2002

·         Janssen, Ben en Willemsen, Gerrie
Mathena, de geschiedenis van een havezate in de Liemers
Uitgave: Stichting Liemers Museum Zevenaar, 2001

·         Janssen, drs. G.
Steen- en pannenbakkerij "De Panoven" te Oud-Zevenaar
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel VIII, 1985
Uitgeverij: De Walburg Pers, 1985

·         Janssen, dr. G.B.
Kroniek van de protestantse kerkgemeenschap Lobith 1610 - 2010
Uitgeverij: Fagus, IJzerlo 2011

·         Jonker, Th.M.J.
Kapel en Kerk van 't Loo
Uitgeverij: Historische Kring - Duiven - Groessen - Loo 2012

·         Kampschreur, T.G.J.
Bewoningsgeschiedenis van boerderij "De Steenheuvel"
aan de Dorpsstraat in Groessen
2002

·         Kerkbestuur Oswalduskerk Zeddam
De Sint Oswalduskerk Zeddam: Historie en Bezienswaardigheden


Kooger, Hans
Een bisschop uit de Liemers
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel XXVII, 2004 (blz. 72 - 79)

·         Korving, D.
Herwen en Aerdt en Pannerden in oude ansichten
Uitgeverij: Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1995

·         Laan, W.R. van der en Reumer, J.
's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten
Uitgeverij: Eiropese Bibliotheek, Zaltbommel 1995

·         Linde, Leo van der en Weiss, Willem
Een kijk op Angerlo, Giesbeek en Lathum
Uitgave: Het streekboek

·         Manschot, Ir.J.J.,
Eefde
Honderd jaar landbouwonderwijs in Achterhoek en Liemers
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel I 1978
Uitgeverij: W. van Keulen, Zelhem

·         Oefening Baart Kunst (O.B.K. Westervoort)
Zestig jaren muzikale vaardigheid met zijn historie
Westervoort, 1981

·         Oomen, dr.H.C.J.
Meester Scholten en de vlinders van de Liemers
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel IV 1981
Uitgeverij: De Walburg Pers, 1981

·         Oudheidkundige Vereniging Wehl
Heerlijck Ni - Js nrs. 26, 27 en 28, 1999

·         Oudheidkundige Vereniging Didam
100 jaar Albertusstichting 1891 - 1991

·         Oudheidkundige Vereniging Didam
Didam Toen en Nu, een vergelijkend foto-overzicht van 1955 tot 1995
Uitgave: O.V.D., mei 1996

·         Oudheidkundige Vereniging Didam
Getuigenissen van de oorlog
Special over de oorlog in Didam 1940 - 1945
Jaargang 2015; nummer 30

·         Peters, W.J.Th.
De Loowaard
Uitgeverij: Historische Kring Duiven - Groessen - Loo

·         Petersen, J.W. van
Des Landmeters trots
Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel
Uitgeverij: De Walburg Pers Zutphen, 1974

·         Petersen, J.W. van
Het wapen van de voormalige gemeente Zeddam
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers deel II 1979
Uitgeverij: W. van Keulen, Zelhem

·         Petersen, J.W. van en Giessen, J.Th.M.
A B C van oud Wehl
Uitgave: Rabobank Wehl, 1987

·         Petersen, J.W. van
Van rollende rad'ren en dampend gespan; deel I en deel II
Uitgeverij: Fagus Aalten, 2012

·         Putmans, R.; Keultjes, Th.; Willemsen, G
Zevenaar 50 jaar bevrijdt
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 1995

·         Roskam, Rembrandt
Honderd jaar gereformeerde kerk in Westervoort

·         Schuurman, A.J.
Historische demografische bevolkings- en gezinsgeschiedenis
Uitgeverij: Walburg Pers
Zutphen, 1991

·         Slinkman, Mark
Wij zijn hier maar alleen (Northeimer)
Uitgeverij: Fagus, 2014

·         Smit, E.J.Th.A.M.A.
De oude Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland 1795 - 1817
Uitgeverij: De Walburg Pers
Zutphen, 1975

·         Smit, Jan; Wessel, Hans van; Wil, Theo te; Talens, Bert
Didam, 1815 - 2005 Een Liemerse plattelandsgemeente
Uitgeverij: Oudheidkundige Vereniging Didam, 2008

·         Stap, Jan en Schreuder, Jacob
Schilders uit de Achterhoek & Liemers
Staringinstituut, 2003

·         Stender Ernst
Aanzien doet gedenken
De memorieplaat in de St. Andreaskerk in Zevenaar
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 2010

·         Stender Ernst
De Wereld van Andreas Masius
Uitgave: Cultuur Historische Vereniging Zevenaar, 2015

·         Stevens, Henk
Van alle markten thuis
Twee eeuwen marktgeschiedenis van Didam
Uitgeverij: Wedeo, Doetinchem

·         Stevens, H.
100 jaar bankieren in Didam
Uitgave: Rabobank Didam, 1997

·         Stevens, Henk
Didamse molens en molenaars
Oudheidkundige Vereniging Didam 2003
Uitgeverij: Wedeo Doetinchem

·         Stevens, Henk
Klein Vrieswijk, Groot Vrieswijk of gewoon Vrieswijk?
2005

·         Terhorst Tim
Als wir bei Holland kamen.
Elten unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949 - 1963
Uitgeverij: Andrea Berger, Geldern 2008

·         Tinneveld, A. e.a.
De Liemers, Gedenkboek dr. J.H. van Heek
Uitgeverij: Gebr. Leonards, Didam 1953

·         Toben, John
De Liemers van Nol Tinneveld
Thoben Offset Nijmegen, 1984

·         Vereniging "De Binnenvaart"
Herinneringen aan Lobith-Tolkamer

·         Verhoeven, Dolly en Wingens, Mark
Geschiedenis van Nederland, canon van het Gelders verleden
Uitgeverij: Walburg Pers, 2010

·         Visscher, H.J.J.D.
Babberich, een levendig kerkdorp in de Liemers
Uitgeverij: Rebers Boek en Buro Zevenaar

·         Visscher, H.J.J.D.
Babberich, Gilde Sint-Jan
Uitgeverij: Thoben Offset, 1984

·         Visscher, H.J.J.D.
Zestig jaar Andreas,
Van
Uitgebreid Lager Onderwijs naar Algemeen Voortgezet Onderwijs
Uitgeverij: Rebers, Zevenaar 1984

·         Willemsen, Gerrie A.J.
140 jaar spoor langs Zevenaar
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 1996

·         Willemsen, Gerrie A.J.
Juvenaat Zevenaar 1927-1997
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 1997

·         Willemsen, Gerrie
Herinneringen aan lief en leed rond het 60-jarig huwelijk van
Poel Nieuwkamp en Kees Deinema
Uitgeverij: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 2000

·         Willemsen, Gerrie
Historie IJsseldorpen Lathum - Giesbeek - Angerlo
Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 2014

·         Willemsen, Gerrie
400 jaar wegen en paden in Wehl
Oudheidkundige Vereniging Wehl

·         Wolfsen, Anneke
In Duiven naar school
Uitgeverij: Historische Kring Duiven, december 1982

·         Zondervan, W.
De vroegere raadhuizen van Zevenaar

·         Zwart, D.W.
Zevenaar door de eeuwen heen;
Zevenaar
500 jaar stad
Uitgeverij: Stichting 500 jaar Stadsrechten Zevenaar
mei 1987

·         Zweers, D.J.K.
Bouwhistorische waarneming van de boerderij aan de Husselarijstraat 7;
't Loo, gemeente Duiven
Eigenaar: De erven Th. van Keulen - Diesfeldt
Stichting Historische Boerderij - Onderzoek; Arnhem, oktober 1997

 

Jaarboeken:

 

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: W. van Keulen Zelhem

Deel I

1978

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: W. van Keulen Zelhem

Deel II

1979

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: De Walburg Pers

Deel IV

1981

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij: Walburg Pers

Deel

1983

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; De Walburg Pers

Deel VIII

1985

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; De Walburg Pers

Deel XII

1989

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers

Deel XIX

1996

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers

Deel XXV

2002

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers

Deel XXVII

2004

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; Steenbergenstichting (2005)

 

2006

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; Steenbergenstichting (2008)

 

2009

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; Steenbergenstichting (2009)

 

2010

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; Steenbergenstichting (2010)

 

2011

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers
Uitgeverij; Steenbergenstichting


Deel 38


2014

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers

Deel 39

2015

·         Jaarboek Achterhoek en Liemers

 

Deel 40

2016

·          

 

 

·          

 

 

·